Nasza Bursa jest prowadzona przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, ma zatem charakter chrześcijański.

Oznacza to, że jako osoby wierzące, dostrzegamy również to, co duchowe i staramy się także pod tym względem stworzyć warunki rozwoju, aby w zdrowym ciele mieszkał zdrowy duch, i aby rozwój dziewcząt przebiegał integralnie, prowadząc do prawdziwej dojrzałości i mądrości.

Misją Bursy jest więc nie tylko umożliwienie młodym dziewczętom nauki w gorzowskich szkołach średnich, ale także stworzenie im takich warunków, aby czas nauki był czasem bezpiecznego rozwoju intelektualnego, osobowego i duchowego.

Dlatego uczennice nie tylko dbają o zdobywanie wiedzy, ale także są wychowywane do odpowiedzialności o czystość oraz zwracania uwagi na potrzeby innych osób. Jednocześnie mają możliwość pogłębiania swojej modlitwy w Kaplicy, która także dla Nich jest ciągle otwarta. Raz w miesiącu odbywają się u nas Msze Święte w intencji wszystkich dziewcząt oraz ich rodzin, w których udział jest kolejną szansą na oddawanie Panu Bogu swoich spraw i ufne powierzanie się Jego opiece we wszystkich radościach i smutkach.