Ks. Jan Schneider – Założyciel Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej – swoją posługę kapłańską skupił przede wszystkim na pomocy dziewczętom moralnie zagrożonym. W drugiej połowie XIX w., kiedy do Wrocławia przyjeżdżały młode dziewczęta w poszukiwaniu źródła utrzymania, zaistniał problem wykorzystywania ich oraz brukania ich godności. W odpowiedzi na tą trudną sytuację ks. Jan, powołany do tego zadania przez miejscowego Ks. Biskupa, otoczył opieką młode dziewczęta. Zapewnił im nie tylko dach nad głową, ale także zadbał o rozwój zawodowy i duchowy. Dzieło to szybko rozwijało się, dając początek naszemu Zgromadzeniu. Ks. Jan był głęboko przekonany, że siostry zakonne będą osobami najbardziej odpowiednimi do tego, by poświęcić swe życie Jezusowi, służąc wśród młodych kobiet, potrzebujących wsparcia i pomocy.

 

„Jaki uczynek może być szlachetniejszy i piękniejszy,niż pomoc w ratowaniu i zdobywaniu dusz?”

Nasza działalność jest zatem głęboko zakorzeniona w początkach historii naszego Zgromadzenia i duchu ks. Jana. Od 1993r. prowadzimy w Gorzowie Wlkp. bursę, umożliwiając młodym dziewczętom kontynuowanie nauki w szkołach średnich. Nie jest nam obojętna sfera Ich ducha i staramy się, by także pod tym względem miały możliwość rozwoju. Uczennice mają możliwość pogłębiania własnego życia modlitwy w Kaplicy, z której mogą korzystać w dowolnym czasie, a także przez uczestnictwo w obowiązkowej Mszy Świętej odprawianej raz w miesiącu.

 

„Jakże słodkie i pocieszające musi być rozstanie z życiem, kiedy człowiek może powiedzieć: Życie moje poświęciłem miłości Boga i bliźniego.”