Czym jest szczęście?

Ilu ludzi – tyle pewnie teorii, szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym relatywizm tak podstępnie wkradł się w myślenie.  Czy rzeczywiście nie ma prawd obiektywnych, ale każdy ma swoje własne prawdy…?… Czy nie istnieje Prawda wspólna dla wszystkich?

Zatrzymaj się, zadaj sobie kilka pytań, które dotyczą Twego życia… Poszukaj odpowiedzi…