BURSA

Sióstr Maryi Niepokalanej dla Dziewcząt

MISJA BURSY

szanujemy przekonania innych oraz ducha panującego w Bursie.

niosąc w sobie obraz Dziecka Bożego,

Nasza Bursa ma charakter chrześcijański

ZAPRASZAMY DO BURSY

INFORMACJE
1. Uczennice, które chcą nadal mieszkać w naszej Bursie w przyszłym roku szk. 2021/22 prosimy o składanie podań do końca maja br. Brak podania będzie rozumiany jako rezygnacja z miejsca.
2. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy rozumiejąc obecną sytuację, regularnie, co miesiąc wnoszą stałą opłatę (130 zł), by nasza Bursa nieprzerwanie mogła funkcjonować. Równocześnie prosimy o uregulowanie zaległych opłat, na ile to możliwe.
Overlay Image
INFORMACJE
1. Uczennice, które chcą nadal mieszkać w naszej Bursie w przyszłym roku szk. 2021/22 prosimy o składanie podań do końca maja br. Brak podania będzie rozumiany jako rezygnacja z miejsca. 2. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy rozumiejąc obecną sytuację, regularnie, co miesiąc wnoszą stałą opłatę (130 zł), by nasza Bursa nieprzerwanie mogła funkcjonować. Równocześnie prosimy o uregulowanie zaległych opłat, na ile to możliwe.