BURSA

Sióstr Maryi Niepokalanej dla Dziewcząt

MISJA BURSY

szanujemy przekonania innych oraz ducha panującego w Bursie.

niosąc w sobie obraz Dziecka Bożego,

Nasza Bursa ma charakter chrześcijański

ZAPRASZAMY DO BURSY