Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej (SMI) zostało założone przez Sługę Bożego ks. Jana Schneidera (1824-1876). Był kapłanem niestrudzonym w czynieniu miłosierdzia. Jego kapłańskie życie odznaczało się głęboką wiarą, niezłomną nadzieją i ofiarną miłością. Szczególną nadzieję pokładał w Maryi Niepokalanej. Jej także powierzył swoje dzieło.

„Duchowość Sióstr Maryi Niepokalanej wyraża się w gotowości do radosnej służby za przykładem Matki Bożej” (z Konstytucji SMI)

„Siostry swoje pierwsze zadanie widzą w służbie dziewczętom, aby im pomóc w urzeczywistnianiu chrześcijańskiego życia w miłości” (z Konstytucji SMI)

„Z naszej działalności apostolskiej powinni ludzie doświadczyć, że opuściłyśmy wszystko, aby naszym życiem dać świadectwo miłości Boga” (z Konstytucji SMI)

Siostry Maryi Niepokalanej swoje posłannictwo wypełniają przez:

  • modlitwę i świadectwo życia poświęconego Bogu;
  • organizację rekolekcji i spotkań dla dziewcząt i Dzieci Maryi;
  • katechizację;
  • pracę w szpitalach;
  • pracę w parafiach;
  • prowadzenie bursy, przedszkoli;
  • działalność misyjną w Tanzanii, na Ukrainie, Łotwie i Filipinach.

 

Duchowość

Wzorem naszego życia i działania jest Maryja, która całkowicie poświęciła się Bogu, wyrażając to w słowach: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Ona jest naszą Ucieczką, Orędowniczką i Przewodniczką. Podczas obłóczyn Jej Imię przyjmujemy jako pierwsze imię zakonne. Dzień 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi, jest świętem patronalnym Zgromadzenia. Na naszej pieczęci jest litera „M” z krzyżem. Literowy skrót naszej nazwy to SMN lub SMI, od łacińskiego brzmienia: Sorores Mariae Immaculatae.

Nasza duchowość wyraża się przede wszystkim w gotowości do radosnej służby Bogu i ludziom za przykładem Maryi. Matka Boża jest dla nas wzorem, ponieważ w najdoskonalszy i jedyny w swoim rodzaju sposób jest uosobieniem zarówno Dziewicy, jak i Matki. Kontemplujemy Matkę Pana, by od Niej uczyć się żyć w pełnym oddaniu Bogu i tak jak Ona łączyć dziewictwo z duchowym macierzyństwem. Naśladujemy Maryję, która całym sercem przyjęła zbawczą wolę Boga i jako pierwsza chrześcijanka oddała się dziełu swojego Syna. Ona w mocnej wierze i dobrowolnym posłuszeństwie służyła tajemnicy zbawienia. W naszych modlitwach Maryja zajmuje szczególne miejsce. Różaniec, w którym rozważamy tajemnice z Jej życia jest naszą codzienną modlitwą. Śpiewamy też Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i inne modlitwy, w których Kościół zwraca się do Matki Chrystusowej. Naszym aktem strzelistym jest wezwanie: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.