art3

ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej (SMI) zostało założone przez Sługę Bożego ks. Jana Schneidera (1824-1876). Był kapłanem niestrudzonym w czynieniu miłosierdzia. Jego kapłańskie życie odznaczało się głęboką wiarą, niezłomną nadzieją i ofiarną miłością. Szczególną nadzieję pokładał w Maryi Niepokalanej. Jej także… zobacz więcej

siostry

MISJA NASZEGO ZGROMADZENIA

Nasz apostolat jest zakorzeniony: 1. W Ewangelii i w naszej chrześcijańskiej wierze. Tu bowiem spotykają się dwa nierozłączne elementy: wiara w Boga i miłość do człowieka. W człowieku, zwłaszcza potrzebującym, spotykamy samego Chrystusa. Przyjęcie go i pomoc jest konsekwencją i wyrazem… zobacz więcej

k_Jan_Schneider2

KS. JAN SCHNEIDER

Ks. Jan Schneider – Założyciel Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej – swoją posługę kapłańską skupił przede wszystkim na pomocy dziewczętom moralnie zagrożonym. W drugiej połowie XIX w., kiedy do Wrocławia przyjeżdżały młode dziewczęta w poszukiwaniu źródła utrzymania, zaistniał problem wykorzystywania ich… zobacz więcej